Login

[ajax_login]

Tag: MAMMUTHUS TROGONTHERII

 

MAMMUT MERIDIONALE

Nome scientifico: Mammuthus meridionalis

Autore: Nesti, 1825

Periodo: Pleistocene inferiore (da circa 2,6 milioni di anni a 800 mila...